Denne siden finnes ikke!

For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus.
1 Tess 5,9

VIP Filadefia Ørje

Filadelfia Ørje
Myraveien 10
Postboks 142
1870 Ørje

Kontonummer:
1050 07 65866

E-post:  filadelfiaorje@online.no

Veibeskrivelse