Denne siden finnes ikke!

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst!
2 Kor 1,3

VIP Filadefia Ørje

Filadelfia Ørje
Myraveien 10
Postboks 142
1870 Ørje

Kontonummer:
1050 07 65866

E-post:  filadelfiaorje@online.no

Veibeskrivelse