Denne siden finnes ikke!

Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke.
Jes 40,29

VIP Filadefia Ørje

Filadelfia Ørje
Myraveien 10
Postboks 142
1870 Ørje

Kontonummer:
1050 07 65866

E-post:  filadelfiaorje@online.no

Veibeskrivelse